Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 Community Art - Yhteisötaide

Variety of Community Art projects where I've been involved in different roles - as a participant, a maker, an author, an organizer or otherwise representative of the profession.

---

Yhteisötaiteellisia projekteja, joissa olen ollut mukana erilaisissa rooleissa - joko tekijänä, ideoijana, toteuttajana, organisaattorina tai muuten ammattini edustajana.

 


 

Taidepenkki "DIY" 2017 @ Oulu 2017

Kesäkuussa 2017 sain vieraakseni Ouluun ihanan penkkitaiteilijan, Johanna Kuneliuksen. Tutustuin Johannaan muutamaa kuukautta aiemmin lumenveiston merkeissä Karstulassa, ArtRanta-muotoilijaresidenssissa. Hyvin pian tutustuttuamme oli selvää, että tulemme tekemään jotain yhdessä myös tulevaisuudessa – yllätykseksemme ystävyyden lisäksi meitä yhdistää myös sukujuuret, yhteinen esi-isä kiivas Cunelius!

Johannan johdolla toteutimme yhteistyössä Taidepenkin Meri-Toppilaan, Kulttuurivoimalan Veturitallin edustalle. Toimin Johannan assistenttina sekä ohjaajana toteutuksessa mukana olleille lapsille ja nuorille.

Taidepenkki "DIY" on yksi Johannan "17 penkkiä" -teossarjaan kuuluvista penkeistä.


 

#LumiKAAOS @ Oulu 2017

Kulttuurivoimalan #LumiKAAOS-projekti sisälsi erilaisia taiteellisia työpajoja, jotka nivoutuivat yhteen mielenkiintoisella tavalla.

Olin mukana projektin työryhmässä sekä organisoimassa ja ohjaamassa Nallikarin Talvikylässä toteutettua lumenveistotyöpajaa helmikuussa 2017.

Video on videotyöpajan tuottama kooste LumiKAAOS kokonaisuudesta.

Projekti toteutettiin osana Oulun kaupungin KAAOS-hanketta.


 

Meri-Toppila All Stars @ Oulu

"Meri-Toppila All Stars- videon toteuttamiseen on osallistunut joukko eri-ikäisiä oululaisia, Meri-Toppilan asukkaita. Taide on tärkeä monen ihmisen elämässä, se on tapa nähdä ja kokea enemmän, yksin ja yhdessä. Lasten media- ja taidekerhossa lasten omat ideat ovat kukkineet, musiikki ja tanssi näyttäytyy luonnollisena osana lasten arkea. Video tuo esiin Meri-Toppilan asukkaiden taitoja ja lahjakkuuksia. Performance-taiteilija Olga Prokhorovan esitys Meri-Toppilan maisemissa tuo esiin maahanmuuttajuuteen liittyviä tuntoja. Meri-Toppilassa sijaitsevan siilorakennuksen äänet taustoittavat performance-esitystä. Taidetta ei voi omistaa - se on mahdollisuus tulla kuulluksi ja nähdyksi - myös Meri-Toppilan lähiölle"

Ohjaus: Sami Hänninen. Käsikirjoitus: Petteri Heikkinen, Sami Hänninen, Anna Koivukangas, Kari Lunnas ja Pirjo Roponen-Lunnas.

Videon on tuottanut Studio Siilo - Kulttuurivoimala- Culture Power Station ry. Sen toteuttamista on tukenut Taiteen Keskustoimikunta.


 

Farshaxanka-taideprojekti 2015- @ Oulu

Aloitin työt Farshaxanka-taideprojektin parissa syyskuussa 2015. Projekti tarjoaa maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille mahdollisuuden tutustua kuvataiteen ilmaisumahdollisuuksiin eri teemojen ja materiaalien avulla. Kokoonnumme joka viikko Meri-Toppilassa Kulttuurivoimalan tiloissa Veturitallin taidepajalla. Lisäksi olemme järjestäneet kaikille avoimia työpajoja eri puolilla Oulua asukastuvilla ja nuorisotaloilla.

Projektin tarkoituksena on lisätä projektissa mukana olevien osallisuutta paikallistoiminnassa ja luoda yhteistoimintaa Oulun eri kaupunginosien muun väestön kanssa.  Tällä tavalla pyritään toteuttamaan kaksisuuntaista integroitumista, joka on päätavoite Oulun kaupungin maahanmuuttajille suunnattua Osallistu ja vaikuta -hanketta (Solid-rahasto, kotouttamisrahasto).

Osallistujien tekemiä puheluplia, ajatuksia Oulusta, nähtiin Toisin silmin -yhteisötaidekarnevaaleilla Kulttuurisiilolla 26.9.2015.

Kuvia projektin työpajoista


 

Mandala-yhteisötaideteos Kulttuurisiilolle 2015 @ Oulu

Mandala-yhteisötaideteos toteutettiin osana Kulttuurisiilon strateginen tuotteistaminen hanketta, jossa työskentelin maaliskuusta elokuun loppuun v. 2015. Työparinani aina ideoinnista toteutukseen toimi Leea Alatalo. Teosta pohjustivat käymämme keskustelut alueen toimijoiden kanssa (Kulttuurivoimala ja Terva-Toppila koulu). Mandalan tekemiseen on osallistunut arviolta ainakin sata Meri-Toppilan alueen asukasta ja satunnaista kulkijaa. Mandala koostuu noin sadasta erilaisesta sulkakuviosta, joita on työstetty useissa avoimissa työpajatapahtumissa. Sulkakuviolla viitataan Kulttuurisiilolla asustaviin puluihin, jotka olivat vallanneet autioituneen tilan. Sulkiin jokainen osallistuja on saanut jättää kädenjälkensä tai oman viestinsä. Mandalaa työstettiin myös osana Nuorten taidepäiviä Terva-Toppilan koululla toukokuussa 2015. Lopullisen muotonsa teos saavutti syksyllä 2015.

Mandala on ympyrämuotoon tehty kuvio, joka kuvaa kosmosta. Eri kulttuureilla on omat mandalansa. Mandalan keskipisteenä on elämänkukan symboli. Se kuvaa koko maailmankaikkeutta ja sitä käytetään myös meditaation tukena. Meri-Toppilan 3000 asukkaan joukossa asuu ihmisiä eri puolilta maailmaa: edustettuna on jopa 30 eri kansallisuutta. Meri-Toppilan oma mandala on sijoitettu alueen maamerkkiin Kulttuurisiiloon, missä se toimii samalla luukkuna siilon Mediaikkunalle – screenille, jossa tapahtumien yhteydessä on nähty mm. alueella tuotettuja videoteoksia.


 

Hietasaaren Taidekesä 2015

 Piipahdin Hietasaaren Taidekesän vierailevana taiteilijana kesäkuussa 2015. Ohjasin valokuvaustehtävää ja koostin tapahtuman kuvia oheiselle videolle.


 

Sovittu tasapeli-yhteisöllinen katutaideprojekti / Social Street Art-project @ Oulu 8/2014

Sovittu tasapeli on Oulun Torinrantaan toteutettu yhteisöllinen katutaideteos. Teoksen idean takana ovat ystäväni Leea Alatalo ja Jari Toppinen. Lähtökohtana on Oulun katutaide sekä graffiteihin ja katutaiteeseen liittyvät keskustelut ja toiminta kaupungissa. Taideteoksen tummat ja vaaleat shakkinappulat kuvastavat vastakkaisia asenteita katutaidetta kohtaan. Ikuisen pelaamisen, pattitilanteiden, toisten pelinappuloiden tuhoamisen ja oman puolen voiton tavoittelun sijaan shakkinappulat ovat asettuneet samaan riviin ja ns. sovittuun tasapeliasetelmaan jo ennenkuin yhtään pelinappulaa on tuhottu. Tämä kuvastaa samalle puolelle asettumista, molempia puolia miellyttävien pelisääntöjen sopimista sekä yhteisen päämäärän näkemistä.

Projekti toteutettiin Oulun katutaide-hankkeen alla yhteistyössä Metsokankaan koulun 3., 8. ja 9. luokkien oppilaiden kanssa. Olin mukana projektin toteutuksessa teknisenä apuna materiaalien testausvaiheessa, työpajojen ohjaajana koululla sekä teoksen pystytyksessä Oulun Taiteiden yönä 21.8.2014. 

Kuvat: Juhani Kokko 2014


 

LAUMA (herd) – community art project 2014

Lauma on yhteisöllinen taideprojekti, jonka toteutin toimintatutkimukseni yhteydessä vuonna 2014. Tutkimukseni käsitteli taiteilijan roolia yhteisötaideteoksessa. Tutkin, mitkä asiat voivat vaikuttaa siihen, minkälaiseksi taiteilijan rooli yhteisötaideteoksessa muotoutuu. Tutkimusalustanani toimi tuottamani yhteisötaideprojekti Lauma, joka koostuu erilaisista kokemuksellisista elementeistä. Lauma viittaa epämääräiseen joukkoon, yhteisöön.

Teoksen idean taustalla on yhteisö-käsitteen herättämä ajatus epämääräisestä joukosta, laumasta. Teos, aktiivinen prosessi, muodostuu erilaisista teemaan sopivista kokemuksellisista elementeistä. Myös projektin yhteydessä toteutettu ympäristöteos on lauman kaltainen: Ratsu-Ateljeen talliympäristössä Oulaisissa sijaitsevan vanhan ladon ulkoseinään toteutetuista pienistä hevosveistoksista osa jää ja osa lähtee, osa kestää kauemmin. Kaikki teosprosessissa mukana olleet eivät ole olleet suorassa vuorovaikutuksessa keskenään vaan yhteisyys ja koko teos syntyvät Lauman erilaisiin kokemuksellisiin elementteihin osallistumisen kautta. Teoksen yhteisöä voisi kutsua laajennetuksi talliyhteisöksi. Laumaan liittyvät työpajat on toteutettu pääosin talliympäristössä, jossa vanha lato on jo vuosia toiminut leirien taiteilu- tai näyttelytilana tai tarjonnut muuten suojaansa yhteisön kohtaamisille erilaisten tapahtumien yhteydessä.

Projektin teeman parissa työskentelyä on jatkettu edelleen vuonna 2015 osana Ratsu-Ateljeen luovaa hevostoimintaa, jossa yhdistyvät yhteisötaide ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta.

Tutkimustyöni on julkinen ja se on luettavissa alla olevan linkin takaa:

Taiteilijan rooli yhteisötaideteoksessa: syitä ja seurauksia (Theseus)

Seuraa Lauman kasvamista blogista // visit Lauma-blog >>

Kuvakooste Youtubessa >>

Lauma on ennen kaikkea tilanne, johon osallistujat tulevat mukaan. Taide toimii keskustelun avaajana. Lauma on konteksti, jonka sisällä kommunikoidaan molemmin puolin – ei pelkästään taiteilijalta yleisölle, ja juuri tässä tilanteessa luodaan merkityksiä, keskustellaan asioista ja muodostetaan oma suhde Laumaan.


 

"Minä ja hevonen"-photography project 2013-

Matjus & Rafiid
© Anna Koivukangas 2013Matjus & Rafiid © Anna Koivukangas 2013"Me and a horse"-photography and community art project was born in the interest of photography,  the relationships between human and horse and the interaction created by the images.

---

"Minä ja hevonen"-valokuvaus- ja yhteisötaideprojekti syntyi Ratsu-Ateljeen talliyhteisössä kiinnostuksesta valokuvaukseen, ihmisen ja hevosen väliseen suhteeseen sekä kuvien luomaan vuorovaikutukseen.

Minä ja hevonen -näyttely nähtiin Oulun UBI-näytöillä kesäkuussa 2015. Kalevan tiedote näyttelystä

Projektia varten olen työstänyt myös nettisivua >>
 I've made the page for the project >>

 


 

"WIND" - International Architecture & Art Seminar @ Marjaniemi Hailuoto 9/2013

Pohjois-Suomen SAFA, the Association of Architects organized a creative workshop weekend for architects, architect students and other designers 6.-8.9.2013 in Hailuoto, Marjaniemi. The theme of the weekend was "Wind".

The participants received an artistic design task given by Antye Greie-Ripatti from Hai Art.

I was there working for SAFA: helping every possible way and taking photos for documentation and also for Architect magazine. I also got a chance to work with the task in international group with Tomas Pereira, Shane Fitzsimons and Yulia Leshkova, who made this video of our installation Windwam.

More about Wind Seminar here on Hai Art's page


 

ILOLATO / Oulun Ruudut @ Oulun Taiteiden yö 8/2013

Oulun Ruudut oli Pohjois-Suomen SAFA:n Oulun Taiteiden Yössä 22.-23.8.2013 järjestämä tempaus, jossa neljä parkkiruutua vallattiin päiväksi luovaan käyttöön. Tempauksella pyrittiin herättämään keskustelua Kallioparkin rakentamisen myötä vapautuvan kaupunkitilan käytöstä. Yhteen ruutuun nousi ideani pohjalta kierrätyspahviputkista rakennettu "Ilolato", joka illan hämärtyessä tarjosi vapaan kaupunkitilan ja paikan elävälle musiikille ja improvisaatiolle Oulun taiteiden yön ajan. Organisoimani Iloladon suunnitteli arkkitehti Antti Karsikas alt Arkkitehdit Oy:sta. Supertyöryhmä ympärilläni: Leea Alatalo, Satu Suvanto, Juhani Kokko, Jari Toppinen, Antti Karsikas, Kalle Vahtera sekä useat muut korvaamattomat apukädet!

Oulun Ruudut @ Facebook

Pohjois-Suomen SAFA-arkkitehdit

Ilolato in process and action


 

Horse Art-camp @ Ratsu-Ateljee 6/2013

Photo show from our traditional summer camp!

---

Kuvaesitys jo perinteeksi muodostuneesta ratsastus/kuvataideleiristämme Ratsu-Ateljeella!